2358: Fiktionen som alltför gärna vill bli mer

Man kommer inte ifrån att konstens som politisk aktion fortsätter att vara het. Naturligtvis finns det många nyanser men regeln är att ju mer konstnären vill förändra världen desto sämre blir det. En annan, långt mer grundläggande regel är att konstnären bör lägga fram saker utan envetna pekpinnar och utan krav på att den yttersta sanningen skall visas genom entydiga verk. För det är så att starkt engagerade konstnärer alltför ofta saknar sans för andra åsikter än de egna vilka vanligtvis härrör från den rådande regimens slagord.

Ett bra exempel är utställningen på Tensta Konsthall där Natascha Sadr Haghighian (välkänd och hyggligt framgångsrik i konstvärlden – rankad 1.650) med sin installation Fuel to the Fire. Det handlar om Husbyupproret som hon enkelt kan förklara genom att hänvisa till polisvåld och mediernas ignorans. Även den strame och rättrådige kritikern Mårten Arndtzén ser de uppenbara svagheterna i denna partsinlaga (SR).

Nå, sådana futiliteter i mötet med realiteterna spelar inte så stor roll i konstvärlden. Där kan man tillåta sig att vara hyperradikal eftersom man kan luta sig mot att konsten inte kan vara något annat än fiktion. Och då kan man också spela lite med institutionell kritik som givetvis aldrig kan drabba konstvärlden emedan någon alltid måste betala kalaset. Natascha Sadr Haghighian roar sig även med att vägra cv. Hennes galleri i Berlin, König Galerie, visar därför inte upp hennes meriter utan hänvisar till hennes projekt där man kan låna andras cv. Det fungerar förstås inte mer än som en kul grej och Sadr Haghighians ordinära cv finns t ex på artfacts.

Publicerat i om utställningar m m | 1 kommentar

2357: Vem får kallas terrorist?

Ettårsdagen av skolmorden i Trollhättan har föranlett förslag om uppgradering av terminologin. I Aftonbladet tar Somar Al Naher upp saken medan Heléne Lööw i Expressen är explicit. Skolmördaren bör kallas för terrorist. ”Ensam galning” har varit den hittills använda benämningen. Vanligtvis avser man med terrorist ett mera fysiskt samgående och samarbete med en befintlig organisation. Men det bör inte möta något hinder att vidga terroristbegreppet. Vi har ju redan skapat en våldsam inflation i t ex begreppen ”rasism”, ”nazism” och ”allas lika värde”.

När man är i farten kan man säkert applicera terrorism också på hela stater. Jag tänker speciellt på Saudiarabien. Statsminister Löfven besöker som bekant landet och vi får hoppas att han inte glömmer bort frihetsbloggaren Raif Badawi som har dömts till 1 000 piskrapp att effektueras i lämpliga doser om 50 per gång. Jag läste just hans frus (Ensaf Haidar) bok 10 år och 1 000 piskrapp. En sorglig historia om sakernas tillstånd i Saudiarabien. Anders Lindberg har i alla fall inte glömt och han betvivlar statsministerns statsmannamässighet i detta och liknande ärende (Aftonbladet).

Och när jag ändå är igång med terrorns begreppsliga frikostighet skall man komma ihåg Asia Bibi som riskerar att avrättas eftersom hon skall ha betett sig olämpligt mot Islam.

Publicerat i politik | 100 kommentarer

2356: Opera

Operan Jane fick sin premiär på operan i Stockholm. Expressens skribent tyckte att jag skulle ha kommenterat. Visserligen var jag i närheten, premiäraftonen höll jag mitt föredrag om yttrandefrihet för MUF. Alldeles i förbifarten kan jag också säga att jag har haft glädjen att träffa tonsättaren, en sympatisk man som jag hade ett långt samtal med. Men det fanns också en önskan om diskretion vilket jag är helt med på. Intressant nog att operan har kommit till, liksom en gåva emedan jag själv haft många idéer om rondellhunden som opera.

Här är några röster om verken (det rör sig alltså om ett uppförande av tre kortoperor varav Jane alltså är en). SR DN SvD

Publicerat i om utställningar m m | 3 kommentarer

2355: Clear and present danger

Jag håller på med ett föredrag om yttrandefrihet. Det har efter hand blivit en del sådant. Ett tema hämtar jag från Niklas Orrenius bok Skotten i Köpenhamn. Det avsnittet handlar om tidigare JO Hans-Gunnar Axberger och hans syn på yttrandefrihet. Axberger säger:

”När yttranden enbart har till syfte att smäda och provocera – då blir yttrandefriheten, tycker jag, svår att försvara. Då kan det nästan bli ett yttrandefrihetsintresse att faktiskt sätta upp något slags gräns. Annars går själva värdet i yttrandefriheten lite grand förlorat. Människor i allmänhet kan få svårt att förstå vad den egentligen ska vara bra för.”

Lite problem här eftersom det är ytterst att finna något exempel. I vår värld utgår vi ifrån att det finns ett motiv. Den rena smädelsen och den rena provokationen är knappast något annat än en estetisk fiktion. Däremot kan det röra sig om föga djupsinnig motvilja och hat. Men det är också ett motiv.

Axberger vill försvara tidigare Justitieministern Laila Freivalds ingripande mot Sverigedemokraternas karikatyrtävling på temat profeten 2006. Han åberopar ”clear and present danger”:

”Kanske, funderar han, borde Sverige ändra lagstiftningen så att framtida liknande censuraktioner från regeringen i extraordinära situationer hamnar inom lagens råmärken. Åtminstone borde det diskuteras att skapa en laglig möjlighet att ingripa när det råder clear and present danger.
För så var det i fallet med SD:s karikatyrtävling, det man måste nog säga.”

”Clear and present danger” brukar exemplifieras med en talare som hetsar upp en folksamling som visar klara tecken på att ta till våld och stormning. Då kan polisen ingripa. Lite svårare att applicera detta på teckningar. Här måste det gå en omväg genom medierna och för att det skall bli någon verklig effekt krävs en stor spridning. Men inte ens då är det säkert att det blir något. Det är alltså inte så enkelt att påvisa en fara som är ”clear and present”.

Nå, det finns ju röster som menar att respekt bör visas och kränkningar bör inte tillåtas. På 1960-talet hade Sverige fortfarande lagen om trosfrid. Orrenius berättar om ett välkänt fall:

”Lagen om trosfrid användes 1963 mot radiokomikerna Carl-Uno Sjöblom och Lasse O’Månsson. De dömdes till dagsböter efter att de i Sveriges Radio sänt ut en sketch som gick ut på att en bensinmack och en kyrka hade slagits ihop, så att man kunde få nattvard och oljan kollad på samma gång. ’Slå ihop smörjan’, sa Carl-Uno Sjöblom i etern och det ansågs så stötande för människors religiösa känslor att Stockholms rådhusrätt fällde sketchens manusförfattare för brott mot trosfrid.”

Trosfriden lär vi dock inte få tillbaka.

Publicerat i yttrandefrihet | 50 kommentarer

2354: Trögföret

Det har hängt sig igen. Mina hemliga och välbevakade turer till Nimis verkade ha fått en lösning för en tid sedan. Det handlar om fordon som kan godkännas av skyddsombudet för livvakterna. Ett fordon kom faktiskt fram genom utlåning men det blev snart stopp genom oenigheter i poliskåren. Det hade också funnits möjligheter till att skaffa ett par nya fordon men så kom någon mellanchef på att man nog måste följa upphandlingsavtalet. Och när det skulle gå igång var fordonen redan försvunna och tillverkarna växer inte precis på träd. Så fastnade allt i byråkratin och förhandlingarna går trögt. Nu får jag vädja till mina reservtrupper som borde kunna klara det löpande underhållsbehovet. Men det är frustrerande.

Expressen

00-nimis-ov-al
En del att hålla ordning på men det går att klara om den polisiära myndigheten kunde få lite fart på sina beslut.

Publicerat i Nimis | 35 kommentarer

2353: Prisfallet

Årets Nobelpris har gett upphov till åtskilliga åsikter. Rätt eller fel, dåligt eller bra?

Det kan ju vara så att Svenska Akademien ville haka på i tiden, lämna sin dammomhöljda kammare för en färd ut i medier världen över och inte minst i sociala medier. Ett enkelt sätt att överraska alla och få igång löpelden visade sig vara Bob Dylan. Alla andra lösningar skulle inte ha blivit något annat än ”det vanliga”. Hade man valt en kvinnlig författare hade det varit rättrådigt men inte helt och hållet. Hade man inte gjort det hade det varit fel, men inte helt och hållet. Hade man tagit en afrikansk författare etc. Inte heller var man tydligen pigg på att gå den elitistiska vägen: en föga känd och känslig poet från något avlägset land.

Strängt taget är det konstbegreppet som spökar i fallet Dylan. Nobelpriset är, med några få äldre undantag, ett pris i konstlitteratur. Den linje man följer är den seriösa kanon upprättad av västvärlden och till vilken alla länder kan ansluta sig vilket också har skett. Precis som i konsten fast det har gått snabbare i litteraturen. Dess litterära kanon är välkänd och den är också den naturliga referensramen för författarna. Dess dominerande produkt är romanen och, fast i mycket mindre utsträckning, dikten. Dramatiken och teatern hör också hit men är långt mindre framträdande. Bob Dylan ingår inte i den världen och han räknas inte heller som en av de verkligt stora poeterna i världslitteraturen. Hans tillhörighet är den seriösa populärkulturen.

Inget hindrar Svenska Akademien att göra en djärv ”cross-over” och markera att även den seriösa popkulturen bör uppmärksammas. Men det får då sägas vara en avvikande hållning i den litterära världen. Att Dylan skapar betydelsefull litteratur behöver man inte betvivla men frågan är hur hans kvalitetsnivå uppfattas av den litterära världen. Svårigheten som kan ge upphov till missförstånd är att det är en tvådelad betygssättning, dels som sjungande poet i den seriösa populärkulturen, dels generellt i den litterära världen. Det är nog ingen större tvekan om hur man gör bedömningarna i dessa kategorier. Men det är lätt att blanda samman inte minst genom bedömarens entusiasm.

Jag har svårt att tro att Svenska Akademien vill ta språnget att öppna det litterära fältet på vid gavel. Det finns inga fördelar med det, det rör sig om olika genrer och olika utgångspunkter även om de har en hel del gemensamt. Men bortsett från att Akademien fick fart på föreställning skulle det kunna leda till en diskussion om vad som är konstlitteratur.

Publicerat i debatt | 11 kommentarer

2352: Engagerande långkörare

Professor Stefan Jonsson är en rolig figur. När han skriver skälver det av ideologi och inga övergångar är för hårresande om de kan användas för det som han menar är en god sak. Se den här godbiten (DN):

”’Antisemitismen tillhör inte den kategori av idéer som skyddas av yttrandefriheten’, skrev Jean-Paul Sartre 1946 i ’Tankar om judefrågan’. Hans pregnanta sats har ringt i mitt huvud de senaste åren. Den har återvänt när nazistiska partier hållit möte under massivt beskydd av polis. Den har dykt upp när någon krävt att vi ska backa upp Lars Vilks rätt att kränka muslimer. Den återvände under debatten om Bok- och biblioteksmässan och nazianstuckna Nya Tider – och nu senast när SVT Aktuellt gav tidningens chefredaktör Vávra Suk chans att lägga ut texten, som om han vore vilken annan opinionsbildare som helst.”

Han lyckades med att få in rondellhunden i detta lätt förvirrade stycke. Man kan bara gratulera.

En annan, fast på helt andra grunder, läsvärd text är Sinziana Ravins intervju med författaren Adonis (HD). Hans åsikter synes inte var särskilt märkvärdiga men eftersom han rör vid det känsliga ämnet har han blivit kontroversiell och givetvis stämplad som islamofob.

Publicerat i debatt, politik | 57 kommentarer

2351: Tidens markörer

Det politiska spelet är något ensidigt men inte ointressant. Politisk taktik är t ex fängslande. Vi har nu sett att det igen har blivit dags för en ny offensiv mot SD. Partiet drabbades av några skandaler som snabbt spreds genom medierna. I ett sådant läge kan det vara logiskt att dra på lite extra och det var främst statsministern som tog i. Först uttalade han sig om att partiet skulle läggas ner och i partiledardebatten drog han till med ”nazistiskt parti”, något han senare tog tillbaka. En hel del kända debattörer slöt upp i offensiven.

Jag har en viss sympati för envishet men det är inte alltid den lönar sig. Hittills har det visat sig att indignerade attacker mot SD har utökat antal sympatisörer. Borde man inte överväga att byta taktik? Man borde t ex fråga sig vad det är som lockar väljarna på det hållet.

Normkritiksdebatten fortsätter att breda ut sig. Nils Forsberg har varit på utställningen ”Playground” på etnografiska (Expressen). Där möter han den anslående skylten ”När bröt du mot en norm senast?” Den frihet som strålar ut från den frågan är förmodligen inte vad man kan tro vid första anblicken något som Forsberg snart inser. Det är det gamla vanliga: Av alla kulturer finns det kultur som måste kritiseras. Det som inte framkommer är att sådan kritik är en del av den norm som den representerar.

Den normkritiska debatten är naturligtvis skarpt uppdelad. Å ena sidan finns det inget skäl att tro att några ideologiska vinklar styr museerna och å den andra är det just det som det handlar om. Och på Världskulturmuseet är åsiktsklimatet inte helt tillfredsställande.

Konstvärlden har i alla fall en kontrovers att erbjuda. Curatorn Jeffrey Uslip vid samtidskonstmuseet i St. Louis har avgått efter protester från publiken mot en utställning av Kelley Walker (516). Konstnären har tidigare varit känd genom sitt samarbete med Guyton Wade under namnet Guyton/Walker. De deltog t ex i Birnbaums Venedigbiennal 2009. Men ny har Kelley Walker drabbats av rasistanklagelser och curatorn är på väg mot okänd institution (artnet).

Publicerat i debatt, om utställningar m m | 14 kommentarer

2350: Artists’ Books på Lunds konsthall

På konsthallen i Lund öppnade för några dagar sedan en utställning om konstnärsböcker (artists’ books). Konsthallen har samtidigt en stor utställning med Staffan Nihléns skulpturer. Recension av utställningar av Dan Jönsson (SDS).

Artists’ books är inte alldeles enkelt att definiera. Tanken är att en bok skall vara ett konstverk i sig och ett alternativt medium. Det är då inte fråga om några praktverk utan vanligtvis konceptuella tankegångar som styr produktionen. Den omedelbara vinsten för konst som bok var att en utställning kunde göras i bokform. Publiken fick alltså möjlighet att få med sig en utställning/konstverk genom att inhandla en bok. Man kunde också undvika konstens kommersialisering något som verkligen lyckades. Även idag har efterfrågan på dessa böcker inte fått något större ekonomiskt värde. På så sätt har artists’ books förblivit en vrå och möjlighet för alternativ produktion. Lite i skymundan för det blev alltså aldrig något överväldigande genomslag. Det är svårt att komma ifrån den mer eller mindre traditionella utställningens fördelar. Man kan tycka att det vore fördelaktigt för betraktaren att i lugn och ro ta del av konsten genom en bok men utställningens tempo och den aktivitet och kommunikation som den innebär är svår att konkurrera med. Men genren håller sin ställning och det produceras fortlöpande nya böcker.

Thomas Millroth har gjort en djupdykning genom konstnärsböckernas historia och funnit mycket. Så mycket att han har fått begränsa sig till Malmöregionen, Köpenhamn och Berlin. När det gäller svenska konstnärsböcker måste man nämna Leif Eriksson som drev förlaget Wedgepress & Cheese (några exempel på hans produktion kan man se här). Jag samarbetade med Leif Eriksson under många år och lämnade också några bidrag i den här branschen. Två exempel är med på utställningen. I Tio Nya Grafiska metoder kan man se min uppfinning ”Portertrycket”. Dessutom finns boken T.O.A. (Teori om allting) med mitt anlete på framsidan. T.O.A. (2002) består av hundra teckningar och hundra texter vilka året innan hade visats på Galleri 21. Onekligen fungerar den bäst i bokform. En kuriositet är att en av bilderna visar den välkände profeten (på bandymatch i Kalix). På den tiden var detta inget som väckte uppseende. Men teckningen är väl närsluten mellan bokpärmarna så det lär inte bli några incidenter.

Millroth har gjort ett utomordentligt arbete i sin kartläggning av konstnärsböckerna och det är väl värt att göra ett besök för att se på mångfalden av möjligheter och variationer som denna verksamhet gett upphov till.

00-ab-tm
Thomas Millroth presenterar utställningen

00-ab-t

00-ab-gm

00-ab-le
Leif Eriksson

Publicerat i om utställningar m m | Lämna en kommentar

2349: Slöjornas dans på de 64 rutorna

Jag lärde mig spela schack vid tretton års ålder. Det visade sig att jag hade en viss talang och gjorde en lokal karriär som Höganäsmästare. Riktigt bra blev jag aldrig men intresset finns kvar. Numera spelar jag sällan men följer dagligen med på nätet.

De dagsaktuella politiska problemen tar naturligtvis också plats i schackspelet. För några dagar sedan kom nyheten om att nästa års kvinnliga mästerskap skall spelas i Iran. Ett litet aber är att damerna måste beslöja sig. De kvinnliga spelarna har lite olika uppfattningar om hur man skall hantera det iranska reglementet. Några vill ha bojkott andra menar att man gärna respekterar andras traditioner. Svårigheten ligger naturligtvis i att deltagarna inte har något val, oslöjad kan råka illa ut. Å andra sidan är det svårt att hitta ett värdland för dammästerskapen. Det är inte lätt att balansera mellan principen och respekten (NYP)

Publicerat i politik | 12 kommentarer