Vilks.net

Lars Vilks konstnären konceptualisten målaren skulptören

2139: Skengångare

En kommentar

Vi bör alla hjälpa till att bekämpa rasismen. När jag läste matchreferatet i Expressen såg jag att reportern kallade Liechtensteinspelarna (det pågår en landskamp) för ”alpnissar”. En sådan mobbning är djupt sorglig och verkar stödja Patrik Lundbergs tes om att mobbning är en växande fara som kommer att sluta i ond bråd massdöd.

Gemensamt med konsten har politiken att den ägnar sig åt sken. Det skenbara som synes ske på riktigt. Politiker använder sig självfallet av den klassiska ready-mademetoden. Ta t ex frasen ”allas lika värde”. Den blir då den uttalas av auktoriserade politiker en politisk gällande uppfattning om den officiella svenska värdegrunden. Några, förresten rätt många, kan inte förstå att det inte är på riktigt utan enbart riktig som politik. Duchamps pissoar förblir naturligtvis en pissoar men i konsten blir den konst.

Dagens readymade är självfallet upphävandet av DÖ. DÖ var en installation so skulle förhindra SD:s växande performanceiver. Priset blev för högt eftersom partierna förlorade dyrbara röster. Så bryter man överenskommelsen i förhoppning om att detta kan vara tillräckligt för att öka populariteten och vinna tillbaka en del förlorad mark. Några större konsekvenser är inte att räkna med. Allianspartierna kan kräva att regeringen kompromissar i en del frågor men det kommer förmodligen inte att ändra något väsentligt. Men det kan räcka en stund: Man monterar ner installationen DÖ och monterar upp en något friare grupperad installation. Under nedmonteringen kommer Löfven, helt enligt manus, att framföra sin stora klagoaria.


Das klagende Lied

På senare tid har antalet flyktingar som kommer till Sverige ökat något. Det förefaller som om detta skapat en del bekymmer även bland en del politiker. Men det borde inte vara något större problem. Den generösa flyktingpolitiken är väl förankrad. SD har växt något men det är inte sannolikt att de får någon egen majoritet. Den politiska majoriteten är sålunda stabil. En undersökning som gjordes i september (DN) visade en kraftig uppgång av svenska folkets önskan att ta emot fler flyktingar. Var tredje svensk kunde tänka sig att ta emot flyktingar. Så långt rör det sig om småsaker. Något besvärligare är det att fullt ut leva upp till ”allas lika värde” eftersom detta kräver en helt annan volym på inflödet av flyktingar (ca 60 miljoner) och dessutom ett ännu större antal mindre gynnade folkgrupper. Nå, ingen politik behöver leva upp till sina värdegrunder. Som sagt, liksom konsten handlar det om skenbar handlingskraft.

En realitetsfaktor som spelar en avsevärd roll såväl i politiken som i konsten är förstås kapitalismen. Från konstmarknaden kan rapporteras strålande utsikter. Kinamarknaden har visserligen fallit tillbaka men det beror på temporära upprensningar mot korruption. I övrigt kan man konstatera det goda tecknet på en blomstrande marknad: Den kontemporära konsten har blivit drivmotorn. Visserligen definierar marknaden kontemporär konst som sådan utförd av konstnärer som är födda efter 1945 men det är ändå fråga om ett bestämt urval med kvalitet som säkras genom auktionshusens presentationer. Och även ”riktiga” kontemporära konstnärer är på banan som man kan se i Artprice intressanta rapport.

03artprice cont
Konstmarknaden det senaste året

Publicerat av Lars Vilks

2015, 9 oktober kl 21:43

Publicerat under debatt,om utställningar m m

2138: Mest sorgligt

2 kommentarer

Så är hon borta, Chantal Akerman, filmskaparen som också blev stor i konstvärlden (862) med sina minimalistiska och egendomligt laddade filmer. Jag stötte på henne först 2002 när hon deltog i Documentautställningen i Kassel. Men sedan dess har hon varit i ständig gäst i konsten med sina videoinstallationer. Hennes död är tills vidare höljd i dunkel. Hon blev 65 år.

Konstnären Danilo Maldonado har suttit fängslad i åtta månader i Kuba efter att ha kritiserat regimen. Nu förefaller det som om myndigheterna ger efter och släpper honom.

Värre gick det för syriern Akram Raslan, karikatyrtecknare (numera en synnerligen farlig sport). Den syriska regimen har en betydligt kärvare hantering av oliktänkande.

03 raslan
Dödskyssen

Publicerat av Lars Vilks

2015, 7 oktober kl 21:17

2137: Kontemporära identiteter

2 kommentarer

I en av kommentarerna bad Krister mig utveckla vad jag menade med ”konstens identitetskris. Det gör jag gärna.

I den äldre konsthistorien, alltså från 1800 och framöver rådde (något förenklat) uppfattningen att konst inte kunde definieras med begreppsliga medel. Detta var inget större problem eftersom konsten gjorde sig tillkänna genom sin påverkan och visuella utstrålning; upplevelsen konstituerade på samma gång konst och kvalitet. Sedan detta gick förlorat stod vi igen med det institutionella konstbegreppet. Allting kan vara konst och allting kan vara intressant, en oändlig allegorivärld har brett ut sig. Det blir också svårt att motivera var konstens domän börjar och slutar. Situationen räddas delvis genom att kontext och innehåll fungerar som styrmedel, liksom att vissa grundläggande principer lever kvar. En av dessa är att konsten inte skall illustrera sitt givna innehåll, men det får sägas att även det är inte längre självklart. Hur som helst, denna rest av det obestämda tillagda är väl det som är kvar av ”konstens essens”. Fortfarande finns en stor tilltro från konstvärldens sida på det som konsten alltså lägger till, alltså ”Konst är viktigt”, ”Konsten kan visa oss på ett annat sätt” etc. Frågan är vad detta är för något. Och här finns konstens identitetskris. Varför är konsten viktig och kan så mycket? En annan sak är konstens överskridande potential, något man inte heller vill ge upp. Den presterar inte vad den borde. Och vidare: Vad är en konstnär och vad skall vi ha konsten till?

Identitetsproblematiken i den kontemporära konsten har naturligtvis sin parallell i den kontemporära världen. Där råder en konstant identitetskris som får motverkas genom teknologi, sociala medier, utbud av identitetsvaror och konsumtion. Detta råder inte omedelbart i förmoderna kulturer som dock får se sig invecklade i strid med den kontemporära moderniseringen. Dessa strider, som vi är synnerligen bekanta med, skänker genom starka motsättning en form av identitet.

En inte helt annan sak: Författaren, historikern och tidigare Folketingspolitikern Svend Skovman kommer, i samband med en enkät om den danska Muhammedkrisen med följande uttalande:

»I virkeligheden skulle de folk, der lavede arrangementet med Lars Wilks, straffes for uagtsomt manddrab, for havde de ikke gjort det, var der ikke sket noget. Og hvorfor indbyde en mand, der har tegnet Muhammed som hund? Det er plat og skal ikke belønnes,«

Andemeningen har yppats många gånger men sällan så entydigt.

Publicerat av Lars Vilks

2015, 6 oktober kl 22:19

Publicerat under konstteori,yttrandefrihet

2136: Höstligt dunkel

12 kommentarer

Waldemarsudde och på Göteborgs Konstmuseum visas symbolism, huvudsakligen nordisk sådan. Denna riktning från slutet av 1800-talet får, som kontrast till dagens socio-politiska medvetenhet, ses som något helt annat, svår att koppla samman med vår tid. Mycket mysterier, sagor, dunkel, gärna mörkt och dekorerad. De båda museerna gör, befriande nog, inget försök att aktualisera med dialoger. Expressens Nils Forsberg och Therese Bohman är dock positiva till initiativet. Den förlegade kvinnosynen är givetvis något som måste sticka i ögonen men det är tämligen tröttsamt att ständigt nöta historiska skeden med vår tids moralism. I de båda utställningarna passar man på att för säkerhets skull framhålla några delvis glömda kvinnliga konstnärskap.

Ja väl, symbolismen torde inte lösa konstens identitetsproblem även om det dolda kan vara intressantare än det uppenbara.

Uppenbart är naturligtvis flyktingfrågan. Ett symposium i Malmö behandlades konstens möjliga insatser (Kunstkritikk). Skribenten fann inte mycket att hoppas på men tänkte sig tämligen drastiska åtgärder: ”Mahama [Ibrahim Mahama som i ett språng har rusat från ca 40 000 till 7.168 på artfacts] drog en parallell till det som skedde 1945, när Malmö Museer med anledning av de tusentals flyktingar som kom till staden i sviterna efter andra världskriget, stängde museet för allmänheten för att istället bli en flyktingförläggning. Även om detta kanske inte är exakt vad som behöver göras 2015, så visade Mahama med sitt exempel på den öppenhet och plasticitet som krävs för att på riktigt förändra saker i ett akut läge.”

Javars, det finns en hel del konsthallar och museer i landet. Om det kunde vara att ta i lite för mycket kan man åtminstone göra, som i Berlin, erbjuda fritt inträde och fri guidning för flyktingarna.

Mitt i allt detta med volymer och utmaningar noterar jag att Carl Rudbeck försvarar yttrandefriheten på ett sätt som han inte brukar men till hans förtjänst (SDS).

03 MOR korr
Lite symbolism, Gustave Moreau

Publicerat av Lars Vilks

2015, 5 oktober kl 20:14

2135: Asplöv och jubileum

11 kommentarer

Dagens pärla får tillskrivas ishockeyklubben Asplöven (Aftonbladet). Ordförande publicerade en bild av ett gammalt finskt flygplan på sin FB-sida. Det finländska flygvapnet hade förr svastikan som symbol. Ordförande har uppenbarligen inte haft några dolda avsikter (bilden var från en flyguppvisning med ett restaurerat plan) men det hjälper naturligtvis inte. Ingen kontext kan häva hakkorset. Men det skojiga är förstås klubben reaktion. Panik utbröt och sportchefen fick rabbla hela versen:

”Vi som klubb tar fullständigt avstånd från alla rasistiska eller nazistiska uttryck och vi tar kraftigt avstånd från alla rasistiska och nazistiska åsikter”.

Och för säkerhets skull tillägger sportchefen även katekesens andra vers:

”Vi värnar om mångfald och har erbjudit gratisbiljetter till det välkomstpaket som planerats för nyanlända i Haparanda för att de snabbare ska integreras in i samhället”.

Snart kan vi publicera det svenska svaret på den egyptiska dödsboken. Där fick man rabbla upp alla sina förtjänster, främst de synder man inte hade begått.

Karikatyrteckningarna i Jyllands-Posten firar 10-årsjubileum dock utan någon större entusiasm. Saken uppmärksammas även i en del svenska medier (t ex SDS). Den problematik som då kom på banan är ännu minst lika aktuell. Och några publiceringar är det inte längre tal, inte i något ”anständigt” medium. Så även i PBS där jag är med i ett inslag som handlar om detta. Man kan där se hur jag förevisar min målning Contemporary Artists som är garanterat hundfri. Man kan också skymta en icke hundfri målning. Den målningen (efter Moreau) har en svårfunnen hund men självfallet är blotta tanken att den skall finnas där mer än tillräcklig för att avvisa en tevekamera.

Publicerat av Lars Vilks

2015, 2 oktober kl 21:27

Publicerat under debatt,yttrandefrihet

2134: Ändamålet helgar

100 kommentarer

I sin bok Kontemporalism skriver Dan Karlholm bland mycket annat om Hans Belting och kretsen på ZKM i Karlsruhe. Belting har gjort sig på 1980-talet känd som förkunnare av konsthistoriens slut och han menar att konst i modern mening uppstod under den tidiga renässansen. Det senare påståendet har väl idag blivit inaktuellt (han missade nog med 400 år), det förra ligger i linje med hans nuvarande ambitioner. Jag har inte tagit ZKM och Beltings idéer på fullt allvar men man kanske borde göra det.

Belting är en anhängare av samtidskonsten som han menar är global på ett alldeles särskilt sätt. När han tar sats i detta väldiga perspektiv blir han global in extremis. Enligt honom finns det konstvärldar över hela världen och det är något annat än det västerländska konstbegreppet och dess konstvärld som skall ha spelat ut sin roll. ”Konst” ersätter han med ”kultur” och det blir då inga svårigheter för honom att finna konstvärldar överallt. Dessa verksamheter av vitt skilda slag har inget annat gemensamt än att de är (trots allt) ”konstvärldar”. Och vi kan då inte göra annat än, befriade från den västerländska hegemonin, att omfamna den samtida globalkonsten. Antagligen finns det fler spekulanter på sådana utspel gjorda i all välmening för att sprida konstens välsignelse till alla folk samtidigt som konstvärlden en gång för alla upplöses och decentraliseras. Ett av problemen med denna svepande teoribildning är att den utgår från ”konst”, något som sedan flyttas över till att bli kulturproduktion samtidigt som begreppet förlorar sin mening.

Jag får om detta utropa: Bevare oss från den globalistiska konstens raseri.

Medan vi efter förmåga värjer oss mot dessa inflationsförsök får vi luta oss mot vad den kontemporära konsten kan bjuda på. Moskvabiennalen, den sjätte i ordningen, har öppnat och stänger dessutom i morgon, alltså en kort biennal. Icke desto mindre fick den bli fyndig för att kompensera en kraftig budget krympning. Istället för dyra konstverksproduktioner och transporter valde man att sikta på temat ”How to Gather? Acting in a Center in a City in the Heart of the Island of Eurasia.” Så fick man en tämligen stillsam politisk biennal om hur konstnärer kan komma samman.

Så kan det gå. Men det finns annat att se fram emot. Nästa år är det återigen dags för Manifestas tvååriga återkomst. Den här gången är Zürich värdstad och för första gången har man en konstnär som curator, Christian Jankowski (112). Hans idé är ett relationellt projekt. De inbjudna konstnärerna skall ta kontakt med någon yrkeskategori och inleda ett samarbete innan Manifesta öppnar. På så sätt (förutom att man får en alltid välkommen ”cross-over”) förankrar man utställningen i staden. Dessutom lovar han en pool med bar där man skall kunna reflektera över vad man nu önskar reflektera över. Man skall också kunna se bilder från dem i staden arbetande konstnärerna.

Kanske inte alltför omstörtande nyheter. Den lättare konstgenren bjuder på lite mer: Nyhetsuppläsaren Shepard Smith på Fox News råkade påstå att Leonardo DiCaprio har målat Mona Lisa. Det kanske ändå inte är helt fel. Mona Lisa är en sen skapelse som på allvar tog sin början i det tidiga 1900-talet med en stöld. Sedan har det blivit mer och mer Mona Lisa. Målningen i sig är en ruin och kan inte restaureras men det spelar mindre roll. Otaliga är de som bidragit till skapelsen, inte ens Bob Dylan eller Elton John har kunnat motstå att lämna sina bidrag.

Nå, nyhetsuppläsare Smith presterade också ett politiskt uttalande utifrån påvens pågående kampanj. Ty identitetspolitiken skapar konflikter. Påvens hållning har kommit nära vänstern och den alliansen blir dubbelt ansträngd: De som menar att påven skall hålla sig på avstånd från vänstern och förstås det faktum att vänstersidan får en distingerad allierad som inte utan vidare är önskvärd. Å andra sidan tycks tiden vara jesuitisk: Ändamålet helgar medlen.

Publicerat av Lars Vilks

2015, 30 september kl 22:21

2133: Censurproblem i London

5 kommentarer

Till det ödesdigra seminariet i Köpenhamn i februari var Agniezska Kolek inbjuden. Hon är curator för den årliga utställningen som organiseras av Passion for Freedom i London. Hon skulle berätta om tankarna bakom verksamheten. Vid det här tillfället hann hon aldrig komma till tals. Vi blev ju upptagna av andra bestyr.

Det här årets upplaga av Passion for Freedom fick en extra snärt genom ett polisingripande som medförde att ett verk fick censureras. Polisen krävde 36 000 pund för säkerheten. Verket heter Isis Threaten Sylvania av konstnären Wimsy. Det handlar om ett slags dockteater, rätt fyndigt, men som sagt blev det för mycket av det goda. Fler detaljer och recension HÄR.

Satir om Isis har inte direkt varit på tapeten som riskfylld och frågan är om hotbilden mest är teoretisk. Det kan naturligtvis dra till sig oönskade element men egentligen först efter den publicering och spridning som nu har skett genom polisens ingripande och mediernas uppmärksamhet. Annars hade det nog inte väckt något större intresse. Verket har dessutom tidigare visats i London.

Passion of Freedom är en i det kontemporära något marginell utställning inte minst beroende på att konstvärldens elitstyrkor inte är förtjusta i konst som gör bruk av yttrandefrihet, som provocerar och som kan leda till censur. Sådana verksamheter kan störa den politiska agendan.

03 AGN feb
Agnieszka Kolek inför seminariet i Köpenhamn

Publicerat av Lars Vilks

2015, 28 september kl 22:58

2132: Försenat rökförbud och överväldigande inlevelse

En kommentar

Sundare och bättre människor, statens organ hjälper gärna till med sådant för medborgarens bästa. Därvidlag får ibland vissa historiska omstuvningar och utbyten ske. Det har varit en del sådant på senare tid. Företeelsen är naturligtvis inte ny. Här är ett lite äldre men roande exempel. Jackson Pollock och den abstrakta expressionismen. Pollock är inte precis någon rekommendabel hjälte i konsten trots att hans position i konsthistorien är orubbad. Clement Greenberg vägrade tala på hans begravning vilket är fullt förståeligt efter hans alkoholdränkta sista bilfärd vilken också kostade en av hans passagerare livet. Men det finns mindre saker som kan justeras. Pollock var kedjerökare och hade alltid en cigarrett hängande i mungipan, inte minst när han målade. När han 1999 hamnade på frimärke fann postverket att tobaksbruket var olämpligt. Så fick Pollock något för sent hjälp med att sluta röka.

03pollock stampM

Jag kan inte låta bli att slå ett slag för denna konsert med närvarande påve. Den glödande inlevelsen och en dynamisk och rytmisk arbetsseger för en synnerligen sevärd dirigent, Gustavo Dudamel. Få kan svinga som han, Här i Dvoraks nionde symfoni (”Från nya världen”), sista satsen.

Publicerat av Lars Vilks

2015, 27 september kl 22:28

2131: Samtidigt

En kommentar

Endast i vår tid äger vi den tvivelaktiga förmånen att ha tillgång till samtidskonst. Det låter betydligt bättre på engelska: ”contemporary”. Sådan färskvara som representerar det fullödiga nuet. Contemporary art är något som dök upp under 1990-talet och som blev en överväldigande global rörelse efter år 2000. ”Contemporary” drar i många publiklager. Självfallet elitstyrkorna som nogsamt vakar över korrekt contemporary (ja, ni vet konstnärliga undersökningar av angelägna ämnen), marknaden som har funnit att ”contemporary” säljer (här är man mindre nogräknad med vad som skall räknas hit, men vad som helst går inte, branschen kräver en viss kvalitetssäkring), den bildade medelklasspubliken och den publik som förstår att det gäller att hänga med (njutningen att gå runt i en berusande contemporary show).

För den insatte är det inte svårt att se ungefär var gränserna går. T ex är biennalerna utstuderat contemporary och det är givetvis en tävlan mellan curatorerna att vara mest möjligt contemporary. Detta hindrar inte tillbakablickar. Det går för sig att påtala att nyhetsjäkt inte är contemporary och att begrunda betydelsen av tidigare konstriktningar kan vara mycket contemporary. Mera historiska utställningar aktualiseras på sådana villkor men för säkerhets skull brukar man låta ett antal contemporary artists gå i dialog med historien: Se där vad den äldre konsten betyder för den yngre!

Förr var det annorlunda, då var konsten modern. Efter andra världskriget blev det allt vanligare med moderna museet som visade den moderna konsten. Men det skedde med fördröjning eftersom den först måste ha sin tid som underground, alltför modern att låta sig institutionaliseras.

Idén med den moderna konsten har fångats väl av Willem de Kooning: ”Every so often, a painter has to destroy painting”. Han talade väl inte minst i egen sak här. När det blev allvar på riktigt tänkte han inte så längre. Warhol dök upp och blev för honom målaren som förstörde måleriet. De Kooning kom aldrig över det och vägrade att hälsa på Warhol. Så kan det gå. Robert Rauschenberg förstod mekanismen och insåg att konsten handlade om en ständig sophög, där konsten i rakt nedstigande led avfördes från dagordningen för att ersättas med färskvara som dock inte var gångbar särskilt länge.

Ett kännetecken för contemporary är att nyproducerad konst inte stör den tidigare. I stället är den konkurrensen, uppmärksamheten och nätverksbygget som striderna gäller. Visserligen kan man finna några förnyelsedrag av betydelse. Jag tänker t ex på de postkoloniala och de feministiska inslagen som markerade mot vad som tidigare dominerat bilden. Men trots allt blev detta välvilligt mottaget och snabbt etablerat som värdegrund. Jag förstår att det inte är så enkelt och att den formella bekännelsen är något annat än den faktiska, men i det stora hela har det inte varit kontroversiellt.

Man får nog säga att contemporary lever i en utdragen sentimentalitet. Under modernismen bestod sentimentaliteten i det behag som den senaste destruktionen hade gett upphov till. Men tiden var kort. Idag är tiden ännu kortare men det betyder också att det inte blir någon större skillnad på det som finns och det som presenteras som det senaste. Vi har länge fått vistas i socialkritikens behagfulla estetik och det förefaller inte som vi får se någon hugad destruktör i den omedelbara framtiden.

Publicerat av Lars Vilks

2015, 25 september kl 23:06

Publicerat under konstteori

2130: Creative times

6 kommentarer

Idag var det pressvisningar av två nya utställningar på Moderna och Konsthallen i Malmö. Moderna öppnar utställningen ”Objekt och kroppar i vila och rörelse”. Det är ingen märkvärdig utställning, arrangerad av konstverk från samlingarna men en väsentlig påminnelse om ett centralt konsthistoriskt skede: ”Det långa 60-talet”. Detta avser genombrottet för den konceptuella konsten i New York. Att det kallas för ”långt” beror på att det inkluderar ett par år in på 1970-talet En av dåtidens aktörer, konstnären Richard Tuttle (152) var på plats och han skrädde inte på orden: ”We were living in creative times”, varpå han fortsatte: ”Now we are not living in creative times”. Även om han är ett partiskt vittne får man ändå ge honom rätt. Det stämmer överens med den uppfattning som tonar ner det postmoderna genombrottet. Vad som hände vid den tiden, alltså under 1980-talet i USA och kring 1990 i Europa var egentligen bara ett allmänt accepterande av den konceptuella konsten från 60-talet. Men så småningom anlände man alltså till dagens konstvärld, ”Den Internationella Samtidskonsten” (effektivt institutionaliserad). Samtidskonsten är oerhört produktiv och ger ifrån sig otroliga mängder av fruktansvärt bra konst. Dock föga anmärkningsvärt.

Tuttle framhöll också att 60-talets minimalister och konceptualister var altruistiska och ville skapa en bättre värld. Det är säkert riktigt men de var naturligtvis lika ineffektiva som dagens i den riktningen mera uttalade försök. Skall man summera detta kommer man fram till att den politiskt ineffektiva konsten i bästa fall kan vara effektiv i konstvärlden.

tuttleM
Richard Tuttle uttalar sig

modmbodyM
Utställningsrummet

På Malmö Konsthall är det retrospektiv utställning (”Light Time Tales”) av Joan Jonas (175). Jonas har var med ett bra tag och tillhörde 60-talets pionjärer i New York (alltså i ”creative times”). Först på 2000-talet började hon få större uppmärksamhet och det senaste decenniet har hon blivit ett hett namn. Hennes performance är vanligtvis överrika på symboler och effekter och är befriade från distinkta moraliska budskap. Jag tycker dock att hennes bästa arbeten är från de tidiga åren kring 1970, svartvita filmer med enkla handlingar.

mkjonasintM
Joan Jonas på plats i konsthallen med tyvärr avgående konsthallschefen Diana Baldon

mkjonasM
Översikt

Publicerat av Lars Vilks

2015, 24 september kl 19:44

Publicerat under om utställningar m m

Konst bloggar