Konstteori
vilks.net / konstteori / bra konst: kvalitet i konsten 2001
Bra konst: kvalitet i konsten 2001
- av Lars Vilks

Inledning
Kapitel 1
- Konstvärdet
- Hur man känner igen konsten
- Den generella sköna konsten
- Kants avsikter
- Sublimiteten
- Grunden för identitet och kvalitet
- Det moderna konstbegreppet
- Estetikens elände
- Den stora oredan
- Konsten identitet och värde
- Degradering av det estetiska värdet
 
 
Kapitel 2
 
Kapitel 3
----------------------------

Hela texten som PDF
PDF Dokument Bra konst: kvalitet i konsten 2001
- 142 kB


PDF Dokument Acrobat Reader 4.05c.
Ladda ner Acrobat här
line
 
Inledning
Frågan om kvalitet i konsten har fått allt större intresse förmodligen beroende på svårigheterna att uppfatta några fast kriterier i en tid när allting är möjligt. I den här texten diskuteras frågan utifrån relationen mellan de två konstuppfattningar eller paradigm 1 som idag existerar samtidigt, det estetiskt-essentiella (som hänför sig till modernismen) och det institutionellt-kontextuella (som hänför sig till postmodernismen) - eller vad man nu vill kalla dem för. De båda systemen har olika kriterier på både vad som är konst och vad som är kvalitet2. Den principiella olikheten innebär att de traditionella kvalitetskriterierna utgår ifrån att kvaliteten står att finna i själva konsten (som förutsetts att existera per se) medan de institutionella föreligger hos konstvärldens aktörer; kvalitet är det som gäller (just nu).

Texten inleds med en framställning av hur konsten växt fram och hur det estetiska paradigmet är uppbyggt. Sedan följer en beskrivning av hur denna konstsyn utmanas och nedkämpas i två slag, det första under 60-talet och det andra under 80-talet. Kvar på arenan står nu den segrande institutionella konstsynen med den "sociala kritiken" som sitt ledmotiv. Texten avslutas med en genomgång av hur kvalitetskriterierna kan preciseras och observeras dagens konst.

1 Kuhns begrepp paradigm avser egentligen enbart naturvetenskapliga system, men har i praktiken kommit att användas om många olika former av institutionella system.

2 Om striden mellan paradigmen se Simon Sheikh: "Spillets regler" i Kunstteori Positioner i nutidig kunstdebat, redigerad av Christensen, Michelsen, Wamberg och Lars Vilks Det konstnärliga uppdraget.   Nästa sida

vilks.net / konstteori / bra konst: kvalitet i konsten 2001