Konstteori
vilks.net / konstteori
Konstteori
Texter av Lars Vilks

En osannolik historia: konsten 1975-2005
 
Bra konst: kvalitet i konsten 2001
 
Samtid och konstforskning
 
Den institutionella konstteorin
----------------------------------
line
 
Texter om konstteori

En osannolik historia: konsten 1975-2005
Här ges en bakgrund till den paradigmförändring som äger rum i konsten i början av 1990-talet samt en analyserande genomgång av konsthändelserna under den angivna tidsramen.

Bra konst: kvalitet i konsten 2001
Problemet med "allting är möjligt" har fört med sig ett ökat intresse för hur kvalitet i konsten skall bestämmas. En viktig detalj är att det inte finns någon extern faktor som referens för kvaliteten. Kvaliteten upprättas genom konstvärldens överenskommelser.

Samtid och konstforskning
Samtidskonsten kan inte längre definieras som bildkonst, traditionell konsthistoria befinner sig i upplösning efter estetikens nedgång och vad är visuell kultur?

Den institutionella konstteorin

vilks.net / konstteori